Ombånding

  • Afmontering af gamle bånd
  • Evt restaurering og afretning af gribebræt
  • Montering af nye bånd
  • Evt reparation/touch up af lak på lakerede gribebrætter
  • Afretning, runding samt polering af nye bånd
  • Herunder også filning af båndender, tilpasning til gribebræts kant
  • Justering

Når båndene ikke er høje nok til en slibning, bør de skiftes.

Hvis der tidligere har været skiftet bånd, og der er trukket splinter op af gribebrættet som ikke er blevet repareret, bliver disse huller repareret, så båndrillerne er så intakte som muligt. Gribebrættet rettes normalt af, med mindre der er fare for at bortslibe indlæg, eller selve gribebrættet, hvis dette er meget tyndt. I disse tilfælde laves hele afretningen i båndene.

Jeg forsyner normalt båndrillerne med en lille fas på hver kant, så risikoen for at optrække splinter ved fremtidige ombåndinger mindskes.

På gribebrætter med binding, kantliste, gennembrydes denne aldrig! Det er altid ærgeligt at se en gennemsavet binding.

Hvis bindingen følger båndenderne, bortslibes denne lille plastende, og båndet lægges ud over bindingen. Det giver lidt mere båndende, så de yderste strenge ikke skrider ud.

I forbindelse med lakerede gribebrætter er det ofte muligt at ombånde uden lakarbejde. I så fald kan prisen holdes på niveau med en almindelig ombånding.

Ellers tillægges ekstra betaling for lakarbejde.

I forbindelse med en ombånding er det ofte nødvendigt at hæve den eksisterende saddel eller fremstille en ny.

Priser inkl moms:

Akustisk guitar:            3300 kr
Elguitar:                       3450 kr
Lakeret gribebræt, fra: 3450 kr
Rustfri bånd, tillæg:       600 kr